Etik Politikamız

En yüksek düzeyde etik standartların benimsenmesiyle, ayrımcı veya etik olmayan davranışlara kesinlikle tolerans gösterilmemektedir. Bu çerçevede, çalışanların performans değerlendirme ve kariyer gelişim süreçlerinde etik standartları ve ilkeleri belirleyen Davranış Kuralları Sözleşmesi'ne tüm çalışanların uyması beklenmektedir, izleme ve denetim mekanizmalarının bulguları dikkate alınmaktadır. Imperium Gayrimenkul ve İnşaat A.Ş, çalışanlarının yanı sıra tedarikçilerinden, taşeronlarından ve diğer paydaşlarından da bu etik değerlere uygun hareket etmelerini bekler.

Temel etik değerlerini oluşturan ve Davranış Kuralları Sözleşmesi'nin temelini oluşturan ilkeler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

- Dürüst ve önyargısız çalışmak ve adil rekabet etmek,

- İş ilişkilerinde adalet, güvenilirlik, dürüstlük ve şeffaflığa uygun hareket etmek,

- Tüm çalışanlara eşit, onurlu ve saygılı davranmak,

- Faaliyetleri sağlık ve güvenlik ile ilgili en yüksek standartlara uygun olarak yürütmek,

- Tüm iş ortaklarıyla güven ve gizlilik temelinde ilişki kurmak.