Hikayemiz

1960’li yıllarda ülkemizde konuta olan ihtiyaç artmaya başlamıştı. Sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan sosyo-ekonomik değişimler, kentleşme ve büyük kentlere göçün hızlanması, inşaat sektöründe konut yapımcılığına hız kazandırmıştı.

Ancak o yıllardaki imkanlar ile planlı bir konut üretimine geçiş kolay değildi. Yetersiz imkanlar ve mühendislik hizmetleri alınmaksızın, karlılığı tek amaç haline getirmiş firmalar tarafından denetimsiz bir biçimde ülkemizin konut ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyordu.

Özellikle İstanbul başta olmak üzere, göç alan büyük şehirlerde hızlı bir gecekondulaşma ve plansız yapılaşma süreci başlamıştı ve bu durum yıllar sonra ortaya çıkacak başkaca problemleri beraberinde getiriyordu...

Tüm bu gelişmeler toplu konut alanında vizyon geliştirecek ve uygulamaya koyacak bir markaya olan ihtiyacı doğurmuştu.

Tam da o günlerde ODTÜ Mimarlık fakültesinin sıralarında, bulunduğu dönemin ötesini hayal edebilecek, ürettiği yeniliklerle inşaat sektöründe çığır açacak, ortak hedefleri ve farklı yetenekleri olan insanlardan oluşan vizyoner bir ekip bir araya geliyorlardı. Sonraki yıllarda Türkiye’nin en güvenilir ve seçkin konut markası haline gelecek olan MESA, Yüksek Mimar Özhan Akçalı’nın da dahil olduğu bir grup çalışkan genç mimar ve mühendis ile birlikte, ortaklı ve uzun bir yolculuğa başlıyordu.

Ticari kazanımı ikinci planda tutan, ülkesine ve insanına faydalı olmayı önceliği yapan bu anlayış MESA’yı oluşturan yönetim kadrosunun farkını ortaya koyuyordu. İnsanı ve çevreyi odağına koyan bir anlayışıyla, yenilikçi, ulaşılabilir ve çağdaş yaşam alanları üretiliyor, o zamana kadar yapılmamış işlerin altına imza atılıyordu. Türkiye’nin ilk uydu kenti projesi olan Ankara MESA Koru Sitesi 1985 yılında hayata geçirildi. Ankara’da başlayan yolculuk, art arda gelen başarılarla, Türkiye, Libya, Rusya, Almanya, Kazakistan, Azerbaycan, Letonya ve Polonya başta olmak üzere, dünya üzerinde farklı bölgelerde tam 50 sene devam etti.

Kuruluşundan yaklaşık 50 sene sonra, 2015 senesinde MESA hisse satışı ve ortakların ayrılması ile, bu kültürü ülkemize kazandıran yapının kurucularından biri olan Yüksek Mimar Özhan Akçalı, yeni bir başlangıç yapmak ve sahip olduğu bilgi birikimini yeni nesile aktarmak adına Tahsin Arda Akçalı ile birlikte 2016 yılında Imperium Gayrimenkul ve İnşaat A.Ş.’yi kurdular.

Mesa Topluluğu’nda uzun yıllar birlikte emek verdiği çalışma arkadaşlarıyla kolları tekrar sıvayarak, hiç azalmayan heyecan ve tutkuyla, insanına ve ülkesine yakışan yaşam alanları üretmek, istihdam olanakları sağlamak, kaliteli, estetik, kullanışlı ve sağlam eserler meydana getirerek ülkemiz ekonomisine yarar sağlamak için çalışmaya başladılar.

Güvenilen, verdiği sözü tam zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getiren, şeffaf yönetim anlayışını benimseyen, tedarikçi kalitesine önem veren ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firma olarak anılmayı başlıca ilkeleri olarak belirlediler. Yenilikçi bakış açısı ve toplumsal fayda içermeyen hiçbir projenin altına imzalarını atmadılar.

Bugün, Imperium Gayrimenkul ve İnşaat A.Ş, genlerinde taşıdığı bu marka mirası ve kurum kültürüyle kendisini sürekli yenilemeye, gelişmeye, geliştirmeye ve MESA kültüründen almış olduğu örnek değerleri sürdürerek ticari faaliyetlerine güçlü bir şekilde devam ediyor.